Müzikten Geçinmek: Tokadın İzi Ensemizde

“Yakınman boşa, beni suçlama O vurdukça sana yetmedi, yetmedi Alıştın buna, boşuna ağlama Çektiğin sana kâr etmedi, etmedi” Halk tabiriyle “daha bismillah demeden” yaptığım alıntının tırnakları arasındaki dörtlük, Türkiye’de onuncu, otuzuncu, ellinci yılı konserlerle, özel konuklarla kutlanması gereken Kurban’ın, solist Deniz Yılmaz tarafından yazılan ve…

Selden Bir Yıl Sonra Bozkurt (4): DSİ Bozkurt’u Koruyabilir Mi?

Not: Geçtiğimiz yıl bir sel felaketi ile yıkıma uğrayan Bozkurt’un aradan geçen bir yıldan sonra vaziyetini açıklamayı hedefleyen yazı dizisinin üçüncü bölümünü teşkil eden bu yazı aslen Diken’de yayımlanmış; arete Portal yazarı Nazlı Demet Uyanık’ın önerisi, Mustafa Alp Dağıstanlı’nın isteği ve Diken’in izni ile sitemizde paylaşılmıştır. Yazı dizisinin Diken’deki…

Bi’ Fotoğraf Çekinebilir Miyiz?

Türkiye gibi Akdenizli (Türkiye’nin karmaşık, heterojen kültürel kodlarını ve reflekslerini değerlendirmek için en uygun konumun, etiketin Akdenizlilik olduğunu düşünüyorum.) bir ülkede hararetle tartışmak için güçlü bir tetikleyiciye, gerekçeye ihtiyacımız yok. Ancak ortaya atıp kenara çekilerek gümbürtüyü seyreyleyebilme garantili konulardan birisi hangisidir sorusuna cevabım ‘İstanbullu olmak/olabilmek’…

Hala Barınamıyoruz

Bundan sadece üç yıl önce evsizlik üzerine yazdığım tezi savunduğum zaman evsizliğin ülkemizde diğer ülkelere kıyasla küçük bir sorun olduğunu konuşuyorduk. Dolayısıyla da üzerine çok fazla araştırma bile yoktu. Daha 2011 yılında Suriye savaşı henüz yeniyken Türkiye’de 70.000 evsiz olduğuna inanılıyordu (Emek ve Adalet Platformu,…

Diasporik Ailelerin Psiko-Anotomisi’ne Giriş

Hasret Varna’dan Hollanda’ya oradan da Belçika’ya yola çıktığım sonbahar sabahında gümrük memurunun bana yöneltmiş olduğu o soru tüm yolculuğum boyunca zihnimde dolanacak geçmişin hayaletlerini bugüne getirerek akademik hassasiyetlerimi tetiklemişti. Memur bey Türk pasaportuma bakıp tüm hoşnutsuzluğu ile Bulgaristan’da ne işim olduğunu ve iki gün boyunca…

Bir Topun Peşinde Koşan 22 Kadın

Henüz başlıktan yazının konusunu yansıtmak pek tarzım olmasa da mesele kadın futbolu olunca tüm futbolcu kız kardeşlerim adına direk ve net cümleler kurulması gerektiğine inanıyorum. Endüstrisi, kuralları, taraftarı, sosyolojisi ve hedefi tamamen maskülen elementlerden oluşan futbolun sanki bir cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişçesine yeni sanılan feminen…