Gizem Magemizoğlu

Gizem Magemizoğlu

Hepimiz Aynı Gemideyiz Ama Gemi Su Alıyor

Gönül isterdi ki yeni yılın ilk yazısında bu topraklarda yaşamanın güzelliklerinden bahsedebilseydim. Uzun zamandır aslında yaşadığımız coğrafyanın ne kadar güzel bir iklime, bereketli topraklara, muhteşem bir bitki örtüsüne, türlü türlü sevimli canlıya vs. ev sahipliği yaptığını unutmuş vaziyetteyiz. En son ne zaman saf bir neşeyle hareket edebildiniz? En son kaç sene evvel dolmuşa binerken acaba üzerimdeki nakit ile tüm günü…

İdeal Toplum Tahayyülüyle Yaşamak

Son zamanlarda zihnimi fazlasıyla meşgul eden bazı sorular var. Bu sorunların önemli bir kısmı ise ideal toplum arayışının sebeplerine yoğunlaşmış vaziyette. İdeal toplum arayışı ya da tahayyülü neredeyse yazılı tarihimizle eşdeğerdir denilebilir. Belki de insanın kendi hikâyesini yazmaya başladığı ilk dönemlerde ideal bir toplum arayışı daha kabul edilebilir bir eğilimdi. Günümüzden binlerce yıl geriye gidecek olursak ideal toplum tahayyülünü daha…

Sonsuz Bir Arayışın Peşinde: İdeal Bir Toplum Mümkün Müdür?

Son haftalarda zamanımın mühim bir bölümünü benim de içinde yer aldığım bir proje nedeniyle Sezai Karakoç’un kitaplarını, köşe yazılarını, denemelerini ve şiirlerini okuyarak geçirmekteyim. Karakoç’un diğer İslamcı düşünürlerden ve eylem adamlarından oldukça farklı olduğunu söyleyebilirim. Ancak onun eserlerinde de karşıma çıkan mükemmel düzen arayışı veya ideal bir toplumun nasıl kurulacağı sorunsalı benim zihnimi yıllardır meşgul etmektedir. Ben, ideal bir toplum…

Tanrım, Tanrım, Beni Neden Terk Ettin?

Dinler tarihine meraklı bir bireyseniz “Tanrım, tanrım, beni neden terk ettin?” ifadesinin insanlık tarihindeki en çarpıcı şahsiyetlerden birine ait olduğunu bilirsiniz. İncil yazarları, yani Matta, Yuhanna, Markos ve Luka, der ki İsa’nın çarmıhtaki son saatleri ıstırap içerisinde geçmiştir. Bugünkü yazımın iki kahramanı bulunmaktadır. Bu kahramanlardan ilki, tarihteki belki de en karizmatik devrimcilerden biri olarak düşünülen İsa’dır. Diğer kahramanımız ise hayatındaki…

Aden’i Aramak

“Aden” kelimesi, aslında çok yabancı olduğumuz bir kavram değil. Arapçada bu kelime “cennet bahçesi” anlamına gelmektedir. Üstelik bazı dillerde de “Gan Eden”[1] (Eden Bahçesi) şeklinde kullanılmaktadır. Bu kullanımın ise Arapçadaki kullanımından çok farklı olduğunu iddia edemeyiz. Aden, kutsal kitaplarda kendisine yer bulmuş bir kavramdır. “Rab tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem’i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü…

Devlet ile Ekonomi Ayrılabilir Mi?

“Eski zamanlarda, fakir olanlar sadece halklar değildi; yönetenler de öyleydi.” Heredot. Türkiye, son zamanlarda, insanların sadece geçim derdinden, döviz kurlarından, hiper-enflasyondan bahsettiği bir ülke haline geldi. Ekonominin günbegün kötüye gitmesi, hayat pahalılığı, yaşanan krizlerin sıradanlaşması ve gündelik bir hal almasını içselleştirmiş vaziyetteyiz. Oysa ekonomiden bahsederken siyaset, yönetim, hukuk gibi diğer alanları dışlamak ne kadar doğru olabilir? Bu soru aslında yüzyıllardır…