Bir Marmara Denizi Anlatısı

Eğer Hollanda, İngiltere veya Venedik gibi gelişimini denize borçlu medeniyetlerden birinden değilse doğaya ilişkin ulusal anlatıda deniz, çoğu zaman kendi başına bir mekan olmak yerine karanın bir uzantısıdır. Lévi-Strauss’un deyimiyle deniz, “baskıcı bir monotonluk ve düzlük”ten ibarettir (1973, s. 338-39); kara içindir ve karadakiler için…

Mihail Gorbaçov’un İçki Yasası Üzerine

Sovyetler Birliği’nin 1980’li yıllarına dair tartışmalar uzun süredir yapılıyor ancak Türkçe literatürdeki eksikliği de bir o kadar hissediliyor. Çeviri ve telif eserlerin azlığı ve/veya genellikle benzer bakış açılarının yansıtılması argümanların çoğu yerde tıkanmasına ve tekrarına yol açıyor. Buna rağmen, bazı dost meclislerindeki hararetli tartışmaları -özellikle…

Ne Siyah Ne Beyaz: “Passing”, Harlem Rönesansı ve Kolektif Kimlik

Son yıllarda ABD’de siyahlara yönelik oldukça artan polis şiddetinin yol açtığı ölümlerin yarattığı endişe ve öfke, 2020 yılında birçok eyalette milyonlarca insanı harekete geçirerek “Siyah Hayatlar Değerlidir (BLM)” sloganı etrafında topladı. Hareketin popülerleşmesinin bir sonucu da dünya sinemasında siyah kültürüne ait anlatıların artarak daha da…

Devlet ile Ekonomi Ayrılabilir Mi?

“Eski zamanlarda, fakir olanlar sadece halklar değildi; yönetenler de öyleydi.” Heredot. Türkiye, son zamanlarda, insanların sadece geçim derdinden, döviz kurlarından, hiper-enflasyondan bahsettiği bir ülke haline geldi. Ekonominin günbegün kötüye gitmesi, hayat pahalılığı, yaşanan krizlerin sıradanlaşması ve gündelik bir hal almasını içselleştirmiş vaziyetteyiz. Oysa ekonomiden bahsederken…

DSİ’nin Taşkınlarla Mücadelesi: Dereleri Betonlamak

Çevre facialarında rekordan rekora koşarken, cebimizden saat başı irili ufaklı Çernobil’ler çıkarırken, dere ıslahlarını konuşmak anlamsız görünebilir. Ama söz konusu derelerimiz olduğunda, “akan sular” ister istemez duruyor -taşıyor mu desek? Özellikle de ciddi şekilde su kıtlığı yaşayacak ülkeler arasındayken, derelerimize ettiğimiz muameleye dikkat etmezsek, bedelini…

Türkiye’de Sporun Amerikanizasyonu

Bu yazıyı yazarken üç kez kendimi doğru ifade edemediğimi fark edip sildim. Silerken kafam her seferinde allak bullak oldu. Türkiye’de sporun Amerikanizasyon etkisi üzerine düşünüp yazarken her seferinde fikrimi birçok boyutta etkileyen noktalar oldu. Türkiye’de sporun yapısına dair konuşurken belki de en önemli noktalardan biri…