Yiğit Yolcu

Yiğit Yolcu

Profilo AVM, Liminal Mekan ve Neoliberalizmin Amansız Döngüsü

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Kurak Günler’i izlemek için Kadıköy Sineması’na uğradım. Gitmek istediğim seansın biletlerinin tükenmesi üzerine internet üzerinden bulabildiğim en erken seansa Profilo AVM içindeki sinema salonundan bilet aldım. 2020’nin ikinci yarısında Mecidiyeköy’de yaşadığım için Profilo AVM’nin nerede olduğunu biliyordum, fakat daha önce hiç yolum düşmemişti. 2000’li yıllardaki İstanbul’un ve İstanbullunun belleğinin merkezinde olan bu yapı bu kadar hızlı…

Şehir Senin, Deniz Senin

“Turist şehri” İstanbul’un “göz bebeği” Karaköy’de yapılan “mega proje”nin kamusal reklamı “Şehir Senin, Deniz Senin” olmuştu. 2017’de İstanbul’a yerleştiğimde Karaköy’de sahilde yürümeye çalışırken yoluma çıkan ve sahil yolunu kesen inşaatın önünde bu slogan karşımda duruyordu. Bu slogana da “Tarih Senin, Gelecek Senin” eşlik ediyordu. Genç bir mimarlık öğrencisi olarak şehrin en karmaşık ve katmanlı bölgelerinden birinde bu denli bir yıkıma…

Grafiti ve Sokak Sanatının İşgali Üzerine

Grafiti ve sokak sanatı(street art) son yüzyılda şehir yaşamında sanatla karşılaşmanın ve yaymanın en hızlı, erişilebilir kamusal yöntemlerinden biri haline geldi. Kavram karışıklığı yaratmaması açısından bu iki ifadeyi belirli açılardan ayırabiliriz. Grafitti genellikle vandalizmle birlikte anılan, edimi yasadışı olan ve diğerine nazaran toplumsal bir eleştiri barındırmayı öngören bir pratik. Sokak sanatı ise grafitinin saydığım özelliklerini zaman zaman barındıran, diğerine nazaran…

Bir Duvar Dolusu Paslanmış Jilet: Modernite ve Atık Kültürü

 “Iskartaya çıkmak deyimi ‘ihtiyaç fazlası’, ’hurda’, ’defolu’, ’çöp’, ’atık’ gibi sözcüklerle aynı anlam dünyasını paylaşır. İşsizin, ‘emek ordusunun yedek askeri’nin geleceği, yeniden hizmet saflarına çağrılmaktı. Hurdanın geleceği ise diğer hurdaların yanına, çöplüğe atılmaktır.” Zygmunt Bauman, Iskarta Hayatlar: Modernite ve Safraları Modernite hayatımıza yenilik, kolaylık, ve konfor getirdi. Peki bedeli ne oldu? Le Corbusier’in 1927’deki manifestosundan bir alıntı olan “Ev, içinde…

Cennet Koyu ve Türkiye Kıyılarında Özelleşme

21. yüzyıl Türkiye’sinde lüks turizm kavramı turizm ekonomisinin gittikçe daha büyük bir payını doldurmaya başladı. Bunu kruzaviyer turizmin İstanbul’da canlandırılması adına hükümet tarafından büyük teşviklerle yapılan Galataport projesinden ve Muğla İzmir ve Antalya gibi şehirlerde son 20 yılda gerçekleştirilen büyük ölçekli projelerden okuyabiliriz. Yurtdışından gelen turist nüfusunu ihtiva etmek ve Türkiye’deki orta ve üst sınıf turist nüfusunu da artırmak amacıyla…

Korseler ve Modernite: Yok Olan Bir Giyim Pratiği

Korselerin de arasında bulunduğu vücut destekleyici iç çamaşırlar yüzyıllar boyunca kadınlar tarafından kullanılmış. Günümüz korse tanımına en yakın giysi milattan önce 1600’lü yıllarda Girit uygarlığında görülse de moda terminolojisinde ‘korse’ karşımıza ilk olarak 16. yüzyılda çıkıyor. Batı geleneği bağlamında 1920’lere dek kadın modasında etkin bir rol oynayan korseler, modernizmin bedensel sağlık üzerine varsayımda bulunduğu hijyenist anlayıştan nasibini alıyor. Peki günümüzde…