Yiğit Yolcu

Yiğit Yolcu

Bir Duvar Dolusu Paslanmış Jilet: Modernite ve Atık Kültürü

 “Iskartaya çıkmak deyimi ‘ihtiyaç fazlası’, ’hurda’, ’defolu’, ’çöp’, ’atık’ gibi sözcüklerle aynı anlam dünyasını paylaşır. İşsizin, ‘emek ordusunun yedek askeri’nin geleceği, yeniden hizmet saflarına çağrılmaktı. Hurdanın geleceği ise diğer hurdaların yanına, çöplüğe atılmaktır.” Zygmunt Bauman, Iskarta Hayatlar: Modernite ve Safraları Modernite hayatımıza yenilik, kolaylık, ve konfor getirdi. Peki bedeli ne oldu? Le Corbusier’in 1927’deki manifestosundan bir alıntı olan “Ev, içinde…

Cennet Koyu ve Türkiye Kıyılarında Özelleşme

21. yüzyıl Türkiye’sinde lüks turizm kavramı turizm ekonomisinin gittikçe daha büyük bir payını doldurmaya başladı. Bunu kruzaviyer turizmin İstanbul’da canlandırılması adına hükümet tarafından büyük teşviklerle yapılan Galataport projesinden ve Muğla İzmir ve Antalya gibi şehirlerde son 20 yılda gerçekleştirilen büyük ölçekli projelerden okuyabiliriz. Yurtdışından gelen turist nüfusunu ihtiva etmek ve Türkiye’deki orta ve üst sınıf turist nüfusunu da artırmak amacıyla…

Korseler ve Modernite: Yok Olan Bir Giyim Pratiği

Korselerin de arasında bulunduğu vücut destekleyici iç çamaşırlar yüzyıllar boyunca kadınlar tarafından kullanılmış. Günümüz korse tanımına en yakın giysi milattan önce 1600’lü yıllarda Girit uygarlığında görülse de moda terminolojisinde ‘korse’ karşımıza ilk olarak 16. yüzyılda çıkıyor. Batı geleneği bağlamında 1920’lere dek kadın modasında etkin bir rol oynayan korseler, modernizmin bedensel sağlık üzerine varsayımda bulunduğu hijyenist anlayıştan nasibini alıyor. Peki günümüzde…