Ebru Kurt Özman

Ebru Kurt Özman

Umutsuzluktan Daha Az Umutsuzluğa

“..In the Fast Lane, leaders at all levels of society adhere to the same playbook: act fast by cancelling the voices of others, and exercise power decisively.. Over time, this social capital can lead to the kind of explosive and transformative change that fundamentally replaces a broken system with new laws, mindsets, behaviors, or economies..” Sascha Haselmayer, The Slow Lane…

5N1K: Şehir Planlama Ne Değildir?

Merhaba, ben bir şehir plancısıyım (planlamacı değil, plancı!). arete’deki yazılarıma en iyi bildiğimi düşündüğüm, eğitimini aldığım ve üzerinde uzmanlaşmaya devam ettiğim mesleğimle ilgili yazarak başlamak istedim. Amacım, hepimizin en azından çatılarımızın başımıza yıkılmadığı şehirler hayal ettiği şu günlerde, aslında güvenli, yaşanabilir çevreleri tasarlamayı mümkün kılan bir meslek disiplini hakkında anlaşılır ve güncel bilgiler vermek. Şehir planlama nedir (ne değildir), neden…