Cem Sili

Cem Sili

Gezi’den Sonra: Toplumsallığın Yitimi

2013’teki Gezi Direnişi, Türkiye’de topyekûn bir halk hareketinin muhtelif sivil toplum kuruluşlarıyla hükûmete ve iktidara karşı fiilen mukavemet gösterdiği son hadise idi. Ondan beridir toplumun yekvücut olarak yaşanan herhangi bir adaletsizliğe, hukuksuzluğa, tahakküme, siyasi yanlışa karşı çıktığını görmek pek mümkün olmadı. Elbette çeşitli zümrelerin çeşitli direniş ve hareketleri olduysa da Gezi gibi ülke sathına yayılıp uzun müddet devam eden ve…

Malum Adaylık Üzerine

Türkiye’de ana akım muhalefet* 2019 Belediye Seçimleri’nde ilk defa rüzgârı ardına aldı. Bu rüzgâr, ne Gezi Olayları’nda ne de AKP’nin eski siyasi ortağı Gülen Cemaati ile yaşadığı iç savaşta muhalefet lehine dönmüştü. Hatta AKP’nin tek başına iktidar olmaya yeter sandalye sayısını elde edemediği 2015 Genel Seçimleri bile ana akım muhalefet lehine bir tablo sunmamıştı. Ana akım muhalefet, bu seçimlerden bir…

Türk-İslamcı İktidarın İdeolojik İflası

Türkiye’de iktidar çok uzun zamandır âtıl konumda. Kendini ve işlettiği siyaseti yeniden üretmekte, taze bir söylem geliştirip bununla meşruiyetini tahkim etmekte güçlük çektiği aşikâr. Aslında bu uzun süredir devam eden bir durum. Ben burada, AKP’nin MHP ile kurduğu Cumhur İttifakı’nın bu tükenişin, iflâsın mecburî bir sonucu olduğunu öne sürerek Türk siyasetinin günümüzdeki durumu hakkında ideolojik bir tahlil denemesinde bulunacağım. AKP’nin,…