Deniz Tunç Kalyoncu

Deniz Tunç Kalyoncu

Mihail Gorbaçov’un İçki Yasası Üzerine

Sovyetler Birliği’nin 1980’li yıllarına dair tartışmalar uzun süredir yapılıyor ancak Türkçe literatürdeki eksikliği de bir o kadar hissediliyor. Çeviri ve telif eserlerin azlığı ve/veya genellikle benzer bakış açılarının yansıtılması argümanların çoğu yerde tıkanmasına ve tekrarına yol açıyor. Buna rağmen, bazı dost meclislerindeki hararetli tartışmaları -özellikle içkinin dozu kaçtığında- gözden kaçırmamak gerekli, insanların Sovyetler Birliği’nin son yıllarına ilişkin ayrı bir ilgisi…